Đời sống 31/10/2018 11:32

Khi gặp lại chủ nhân, chú chó Jorge không chỉ nhận ra ông lão mà còn đáp lại lời gọi của ông bằng những tiếng sủa mừng rỡ.

Theo DM

Avatar
Avatar
May là chú chó này không ở Việt Nam ....nên chưa vô nồi lên bàn nhậu.