Thế giới31/07/202003:27

Ban đầu đất đá xung quanh móng của ngôi nhà 4 tầng bị trôi từ từ xuống hố của công trình bên cạnh đang thi công tầng hầm...

Nguồn: Newsflare

Avatar