Cộng đồng09/09/202104:00

Một cột nước khổng lồ bất ngờ phun vào trong cửa hàng do các công nhân vô tình làm vỡ đường ống nước sạch ở tây bắc Trung Quốc.

Nguồn: Newsflare

Avatar