Cộng đồng21/01/202104:06

Nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, bất ngờ tông trúng nắp công nhô cao hơn mặt đường rồi lộn nhiều vòng trên không trung.

 Nguồn: MXHGT

Avatar