Cộng đồng07/02/202112:00

Phản ứng nhanh của một người mẹ đã cứu đứa con nhỏ khỏi bị thương khi một khung tranh trên tường rơi xuống.

Nguồn: Newsflare

Avatar