Cộng đồng30/05/202110:42

Người mẹ đang ngồi chỉnh lại dép cho con ở cây xăng đúng lúc xe ô tô 16 chỗ vòng ra đúng vị trí 2 mẹ con đang ngồi...

Video: Tiktok

Avatar