Cuộc vượt sông của những chú linh dương đầu bò luôn là hành trình mạo hiểm khi những con cá sấu sông Nile háu đói lúc nào cũng chờ chực

Đ.T (Theo Caters Clips)
Avatar
Avatar
Số con nay hên ghê. Suýt nữa thì đầu rơi khỏi cổ