Thế giới28/06/202007:26

Một trân lở núi kinh hoàng đã xảy ra ở Indonesia đã cuốn trôi một đoạn đường cùng nhiều ngôi nhà bằng bê tông…

Nguồn: Newsflare

Avatar