Cộng đồng02/10/202004:11

Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi bay mái nhà và cuốn theo người phụ nữ bán hàng bay ra xa...

Video: Liveleak

Avatar