Cộng đồng30/09/202105:21

Một người đàn ông đứng trong nhà kho và đang đóng cửa cuốn bằng sắt để tránh mưa và gió thì bất ngờ chiếc cửa bị gió thổi bay…

Nguồn: Newsflare

Avatar