Cộng đồng24/09/202110:59

Một cây cầu dài 162m, rộng 8m ở miền nam Trung Quốc đã bị đánh sập trong vài giây bằng thuốc nổ để nhường chỗ xây dựng âu tàu mới tại vị trí này.

Nguồn: Newsflare

Avatar