Cộng đồng08/08/202103:41

Một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên sau khi gió mạch tốc bay một mái nhà bằng tôn rơi xuống đường dây cáp điện ở miền nam Trung Quốc.

Nguồn: Newsflare.

Avatar