Một đoạn video ghi lại cảnh tượng cực kỳ hiếm có giữa báo đốm và trăn Amazon.

Theo Youtube@FiveZero Safaris
Avatar