Cộng đồng17/04/202011:48

Xe tải màu xanh đã đâm và đẩy xe tải màu đỏ lùi lại húc đổ nhà dân tại một đoạn rẽ trên con đường hẹp

Nguồn: Newsflare

Avatar