Thế giới16/10/201809:00

Nhà bán lẻ thực phẩm trực tuyến lớn nhất thế giới Ocado được cung cấp hàng hóa tự động nhờ các robot trong nhà kho khổng lồ.

Theo Tech Insider

Avatar