Thằn lằn Mexico Bipes biporus, đây là một loài thằn lằn trong họ Bipedidae, được mô tả khoa học lần đầu tiên vào năm 1894. Nó là loài đặc hữu của Baja California, Mexico. Loài này là loài đẻ trứng và con cái đẻ 1-4 trứng vào tháng Bảy. Chúng chỉ sinh sản dưới lòng đất. Trứng nở sau hai tháng.Nguồn National Geographic

Avatar