Hài10/06/201904:48

Cười rung rốn với ông bố, bà mẹ "thương con thì cho roi, cho vọt" nhưng vẫn phải giữ sức khỏe cho con.

Video: Youku

Avatar