Mạng xã hội 17/05/2019 03:54

Khỉ mẹ đau buồn ôm xác con chết yểu bên mình, cố vuốt ve như thể làm vậy sẽ khiến khỉ con sống lại.

Video: People's Daily China
Avatar