Con khỉ dường như do sự bất cẩn nào đó mà nó bị rồng Komodo ngoạm chặt dưới nền đất.

Theo Youtube@ViralHog

Avatar
Avatar
Chú khỉ thật đáng thương hơn là đáng cắn.