Một con khỉ đầu chó đã "bắt cóc" linh dương con và xé xác linh dương con ngay trước mặt linh dương mẹ

Đ.T (Theo National Geographic Wild,  BlackGrousePhotography)
Avatar