Hài 05/07/2019 03:24

Anh chàng cho rằng mình đã rất ga lăng với bạn gái nhưng thực chất lại đang lãng phí..."cơ hội trời ban".

Trần Duy (Video: Youku)

Avatar