Mạng xã hội25/09/201705:38

Đã "quẩy" thì cũng phải bài bản mới được, nhảy gì thì nhảy cũng cần có bài. Đều lại đẹp như này chắc chỉ nhóm bạn trẻ làm được thôi.Nguồn clip: FB

Avatar