Chuyện lạ31/10/201810:37

Khỉ thường xuyên cướp thức ăn và đồ vật từ người. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên một con khỉ cướp rắn ngay trên tay người biểu diễn.

2T (Theo newsflare)

Avatar