Đời sống 05/03/2019 07:30

Vườn hồng có diện tích 3,5ha tại huyện Ba Vì (Hà Nội) vừa được tổ chức Guinness Việt Nam công nhận là vườn hồng lớn nhất Việt Nam.

Đình Hiếu - Xuân Quý

Avatar