Du lịch 18/03/2019 01:02

Đến nay tại miền Bắc chỉ còn lại 3 tòa tháp cửu phẩm liên hoa tại chùa Đồng Ngọ, Chùa Giám, chùa Bút Tháp.

Thực hiện: Đình Hiếu 

Avatar