Quân sự 20/02/2019 04:48

Với khối lượng chỉ 12 kg, Dogo hiện là robot cỡ nhỏ đầu tiên trên thế giới được gắn vũ khí

Nguồn Youtube@Curiosity Prakash/General Robotics Ltd
Avatar