Quân sự 05/03/2019 04:30

Dự kiến mẫu máy bay sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo này có thể cất cánh vào năm 2020.

Theo DM, Video: HBB Defense Military

Avatar