Thế giới 25/12/2018 08:30

Trong suốt 850 năm qua, Ogasawara, một trong những ngôi trường samurai lâu đời nhất trên thế giới, là nơi gìn giữ truyền thống bắn cung trên ngựa truyền thống của Nhật Bản.

Theo Great Big Story

Avatar