Thế giới 10/01/2019 04:15

Được xây dựng vào những năm 1780, nhà băng có niên đại hàng trăm năm này là một bí mật lớn mới được phát hiện.

Theo BBC

Avatar