Thế giới 18/12/2019 03:15

Hàng triệu đô la tiền mặt được đưa vào dây chuyền sản xuất phân bổ, đưa đi phân phối ở các nông trại để bón cây, cải tạo đất trồng.

Q.N (Theo Great Big Story)

Avatar