Thế giới14/06/201809:37

Những gì đang diễn ra hàng ngày tại bộ lạc này là chính thế giới thu nhỏ của hàng triệu năm về trước.

KO (Theo Daily Mail, Mirror, Video: Povsod je lepo, Jakhongir Shaturaev,Mister Jo, IEF)

Avatar