Thế giới 18/10/2018 10:49

Một khối đá có giá lên tới 500.000 USD (khoảng 11.62 tỷ VND). Vì sao nó lại có giá ‘trên trời’ đến vậy?

Video: AP
Avatar