Thời sự09/12/201710:02

Nhiều du khách nước ngoài ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi thưởng thức cà phê ngay trên đường ray tàu hỏa ở thủ đô Hà Nội. Họ cho rằng đây là điều có 1- 0- 2 trên thế giới.

Đình Hiếu - Linh Trang - Anh Phú

Avatar