Đời sống28/10/201906:00

Nhiều du khách nước ngoài bất ngờ khi đến khu phố Hàng Mã, Hà Nội hiện đang ngập tràn các mặt hàng Halloween.

Linh Trang - Anh Phú

Avatar