Đời sống 05/04/2019 07:30

Ý tưởng gói rau bằng lá chuối đang được nhân rộng tại nhiều cửa hàng, siêu thị của Hà Nội.

Bình Mai

Avatar