Cộng đồng17/01/202108:00

Pin smartphone bất ngờ phát nổ khi đang được sửa chữa tại một cửa hàng khiến khách hàng hoảng loạn.

Nguồn: Newsflare

Avatar