Trong nước08/02/202110:26

Năm nay do ảnh hưởng của đại dịch nên lượng tiêu thụ hoa tết tại Bến Bình Đông, quận 8 trở nên vắng vẻ, lượng khách ít hơn hẳn mọi năm.

Đình Tuyến
Avatar