Nhạc24/12/202012:26

Gặp nhau tại Đấu trường Ngôi sao với vai trò là đội trưởng và thí sinh, nay Quang Hà và Khắc Minh hội ngộ trong đêm nhạc "Hoàng hôn trên tóc em".

Đăng Khoa (Nguồn: 1989 Media)

Avatar