Cộng đồng22/03/202103:26

Cậu bé chuẩn bị bước lên chiếc taxi thì một xe taxi khác bất ngờ bị trượt dài trên đường tông vào 2 chiếc xe cạnh cậu bé.

Video: Newsflare

Avatar