Thế giới04/04/201706:58

Không có một vai trò chính thức trong nội các của ông Trump, nhưng Ivanka Trump có sức ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều tới Tổng thống Mỹ. So với các ái nữ nhà Clinton hay nhà OBama, Ivanka đã xây dựng cho mình một hình ảnh nổi bật và quyền lực hơn rất nhiều.

Video: The Huffington Post
Avatar