Giải trí 13/05/2018 10:28

Ý tưởng MV mới của Isaac dựa trên chuyện tình yêu của chính bố và mẹ anh.

Thực hiện: Châm Phạm - Xuân Quý

Avatar