Sức khỏe10/04/201811:33

Theo khảo sát của gần 1.500 thanh thiếu niên và thanh niên, Instagram là mạng xã hội có hại cho sức khỏe tinh thần nhất.

Kiều Oanh (Theo GlobalNews, Video: Globalnews, Ditch the Label)

 

Avatar