Sao15/09/202010:00

Khi được hỏi "Ai là trụ cột kinh tế trong gia đình?", Huy Khánh thừa nhận: "Chắc chắn người đó không phải tôi".

Minh Tuyền - Hạnh Hạnh

 
Avatar