Sao06/10/201711:24

Mới đây, trong văn bản gửi Bộ Công thương, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam vừa khẳng định không phong chức danh “Giáo sư âm nhạc” cho ông Phạm Ngọc Sơn như một số báo, đài đã đưa tin. Theo đó, Hội sẽ huỷ bỏ cụm từ 'Giáo sư âm nhạc' trong bằng khen cho ca sĩ này.Theo VTC14

Avatar