Sao27/07/201709:35

Không chỉ riêng Huy Cung mà Vương Anh và cả Khắc Việt cũng gặp phải những trở ngại “khó nhằn” trong ngày thứ 2 nhập ngũ.Nguồn QPVN

Avatar