Đoạn video được ghi lại ở vườn quốc gia Kruger, Nam Phi

Theo Kruger
Avatar