Nhạc 02/07/2018 04:06

Hương Tràm cho biết nội dung câu chuyện trong MV 'Duyên mình lỡ' kể về chính chuyện tình cảm của cô ngày xưa. Khi cô cũng phải đứng giữa 2 con đường là tình yêu và sự nghiệp.

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: Youtube @Wepro Entertainment Channel, @Hương Tràm Singer Channel

Avatar