Sao18/12/201703:46

Hương Giang idol: "Tôi kỷ niệm tuổi 25 bằng một lần khỏa thân tại nơi mà không ai biết mình là ai".

Thực hiện: Châm Phạm - Xuân Quý
Avatar