Cộng đồng 19/03/2019 02:03

Mặc nạn nhân nằm trên đường, nam thanh niên đứng dậy dựng xe máy của mình trước.

Nguồn OFFB

Avatar