Thấy đồng loại của mình nằm gục trên nền đất với thân hình bất động, con linh dương đầu bò đã dùng cặp sừng của mình húc tung người bạn lên không trung và điều kì diệu đã xảy ra.

Theo Kruger
Avatar
Avatar
Nó làm điều này cũng giống như người ta hô hấp nhân tạo bằng tình thương vô hạn với đồng loại để cho người bị thương hồi tỉnh lại.